THE RISK OF DISRUPTIONS IN SUPPLY CHAINS AFFECTING THE STRATEGIC SECURITY OF THE ORGANIZATION (STATE)

Abstrakt

The article is devoted to the problem of safe supplies in crisis situations in selected organizations of the health care sector. An attempt was made to answer the question to what extent, for example, the implementation of the ISO 28000-based model can assist organizations in managing the security of the supply chain, especially in crisis situations. What actions should be taken to maintain the supply chain security management system or what solutions can be introduced to the identified processes affecting the functioning of the supply chain? The essence is to emphasize the role of the supply chain management system, based on specific requirements, in maintaining an appropriate level of security, especially during a crisis. To what extent can requirements focusing on the flow of process control activities ensure supply chain security?

Bibliografia

Clean Planet message COM 2018 (773) final, (12 February 2021).Domański R., Adamczak M., Cyplik P. (2012) Identyfikacja wielowariantowości współpracy pomiędzy ogniwami w łańcuchach dostaw w kontekście modelu SCOR. Management. vol. 16, no. 1, pp. 838–851.

ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl.

Erkan T.E. (2011). Supply chain performance measurement: a case study about applicability of SCOR model in a manufacturing industry firm, International Journal of Business and Management Studies, vol. 3, no 1, pp. 381–390.

Finch, P., (2004). Supply chain risk management. Supply Chain Management: An International Journal. vol. 9, iss. 2. pp. 183-196.

Fechner I. (2007). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Wyższa Szkoła Logistyki. Poznań.

Grendys A. (2021) Sposoby na neutralność klimatyczną, czyli o co chodzi w Zielonym Ładzie. Platfoma przemysłu Przyszłości. Warszawa.

Hentschel B., Cyplik P., Hadaś Ł., Domański R., Adamczak R., Kupczyk M., Pruska Ż. (2015) Wieloaspektowe uwarunkowania integracji łańcucha dostaw typu forward i backward. Modelowanie i ocena stopnia integracji. Wyższa Szkoła Logistyki. Poznań.

ISO 28000 (2007). Supply chain security management system. PKN. Warszawa.

European Green Deal Communication COM(2019) 640, (12 February 2021).

Konecka S. (2015) Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchów dostaw. UE. Poznań.

Kulińska E. (2007) Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw. Logistyka 1 (2007): 18-21. Matczak M. (2011), Wpływ rozwoju koncepcji łańcuchów dostaw na strukturę współczesnego rynku transportowego. Zeszyty Naukowe SGH. Kolegium Gospodarki Światowej. no 31, pp. 223–238.

Poirier Ch.C., Quinn F.J. (2004) How Are You Doing? A Survey of Supply Chain Progress, Supply Chain Management Review. 11/12.

Rutkowski K. (2000) Teoria i praktyka zarządzania zintegrowanym łańcuchem dostaw [in:] Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie. SGH. Warszawa.

Supply Chain Operations. Reference Model – Revision 11.0, 2012.

Supply Chain Council, SCOR Framework 2.1, 2008.

Supply Chain Council , SCOR. The Supply Chain Reference Model – Version 10.0, 2010, pp. 127-137.

The meaning and ways of the Green Deal. Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową. Pomorski Thinkletter 3(6) 2021: 16-25.

The European Green Deal. Collective work 92021) POiŚ 2014-2020. Warsaw.

Szymonik A., Bielecki M. (2015) Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu. Difin. Warszawa.

Opublikowane
2022-11-16
Dział
Artykuły recenzowane