Rola autorytetu w grupach dyspozycyjnych

  • Sławomir Fiodorów Uniwersytet Wrocławski
  • Małgorzata Kowalska Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: władza, grupy dyspozycyjne, przywództwo, zarządzanie, dowodzenie

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza roli autorytetu w zarządzaniu grupami dyspozycyjnymi oraz opisanie form jego kształtowania. Celem jest zbadanie roli zjawiska autorytetu w grupach dyspozycyjnych, przybliżenie sposobów jego kształtowania oraz możliwości spożytkowania autorytetu w procesach zarządzania czy dowodzenia. Głównym problemem poznawczym niniejszego artykułu jest funkcjonowanie autorytetów w organizacjach i mechanizmy oraz procesy jego kreowania, trwania i upadku. Stosując metodę opisu i analizy treści wybranych opracowań naukowych, dokonano systematyzacji zagadnień związanych z tematem pracy i na podstawie przeanalizowanych materiałów zastanych dokonano ich autorskiej analizy. Wykazano, że w budowaniu autorytetu bardzo duże znaczenie ma jakość relacji z podwładnymi, trudno jest jednak określić najlepszy styl przywództwa. Obok posiadania odpowiednich kwalifi- kacji, należy także posługiwać się zdrowym rozsądkiem oraz elastycznością. Podstawowym wnioskiem jest stwierdzenie iż to stopień zaangażowania menadżera w samodoskonalenie i znajomość mechanizmów dobrego zarządzania sprawia, że jedni są przywódcami, a drudzy tylko menedżerami.

Opublikowane
2019-06-30
Dział
Artykuły recenzowane