Wstęp redaktora naukowego wydania

Bibliografia

Kitler W., Obrona narodowa III RP: pojęcie, organizacja, system. Wydawnictwo Akademii Oborny Narodowej, Warszawa 2002

Marczak J. , Powszechna ochrona i obrona narodowa. [w:] R. Jakubczak, J. Marczak, K. Gąsiorek, W. Jakubczak (red), Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, Warszawa 2008.

Kitler W., Kamiński M.A., Nowak D., Powszechny obowiązek obrony Powszechny obowiązek obrony. Źródła, zakres, modele, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2019.

Opublikowane
2020-01-30
Dział
Wstęp