Komunikacja strategiczna Federacji Rosyjskiej w obszarze militarnym Republiki Serbii

  • Tomasz Ferfecki Akademia Sztuki Wojennej
Słowa kluczowe: komunikacja strategiczna, soft power, Federacja Rosyjska, Serbia, UE, NATO

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie sposobu implementacji zapisów „Doktryny bezpieczeństwa informacyjnego Federacji Rosyjskiej” - dokumentu strategicznego w kontekście prowadzonej przez Federację Rosyjską polityki zagranicznej, historycznej i militarnej uwzględniający przekaz propagandowy kierowany zarówno do społeczeństwa rosyjskiego jak i międzynarodowego.

W artykule przedstawione zostaną m. in. algorytmy realizacji ideologii rosyjskiego świata (Russkij mir) mającej na celu kształtowanie prowadzenia przez Federację Rosyjską działań w obszarze militarnym w Republice Serbii.

Opublikowane
2018-12-31
Dział
Artykuły recenzowane