System bezpieczeństwa Kanady

Słowa kluczowe: Kanada, system bezpieczeństwa Kanady, obrona narodowa Kanady, bezpieczeństwo

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza głównych aspektów na których opiera się systemu bezpieczeństwa Kanady. Autorzy artykuły koncentrują swoją uwagę na uwarunkowaniach historycznych, które wpłynęły na kształt tego systemu oraz wskazują czynniki, które współcześnie oddziałują na koncepcję bezpieczeństwa Kanady w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Ponadto autorzy analizują strategiczne dokumenty państwa z zakresu bezpieczeństwa narodowego, a także prawne i organizacyjne aspekty systemu bezpieczeństwa. Dodatkowo charakteryzują również kluczowe organy państwa odpowiedzialne za bezpieczeństwo militarne i niemilitarne. 

Bibliografia

Hale G., Capacity and conditions for choice: managing Canada’s international economic policy relations in an ustable world, “Canadian Foreign Policy Journal”, 2020, tom. 26, nr 3.

Anderson G., David and goliath in Canada-U.S. Relations: who’s really who?, “Canadian Foreign Policy Journal”, 2019, tom. 25, nr 2.

Gagnon F, Floutier-Roy C., Ephemeral or durable? Donald Trump’s impacts on Canada-US issues in the Great Lakes heartland and northeast borderlands, “Canadian Foreign Policy Journal”, 2020, tom. 26, nr 2.

Soroka T., Polityka zagraniczna - Kanada w globalnym systemie relacji politycznych i wojskowych, 2013.

Ciechanowski G., Misje pokojowe ONZ na Bliskim Wschodzie w okresie zimnej wojny, „Bezpieczeństwo, Teoria i Praktyka”, nr 2 (XI), 2013.

Kamiński M.A., Intelligence Sources in the Process of Collection of Information by the U.S. Intelligence Community, „Security Dimensions”, 2019, t. 32, http://10.5604/01.3001.0014.0988.

Wojcieszak Ł., Spór o Grzbiet Łomonosowa na tle rosyjskich dążeń o wpływy na obszarze Arktyki, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, tom 16, Wrocław 2014.

Toszek B.H., Arktyka jako przedmiot sporów terytorialnych. Obszary podbiegunowe w polityce Danii, Norwegii, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Rosji na początku XXI w, „Civitas Hominibus : rocznik filozoficzno-społeczny 6”, 2011.

The Military Balance, Chapter Three: North America, 2020.

The Military Balance, Chapter Three: North America, 2015.

Konstytucja Kanady, tł. J. Osiński, I. Zawiślińska, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998.

Canada First Defence Strategy, Ottawa 2008.

Report on plans and priorities 2012-13, Canadian Department of National Defence, 2012.

Opublikowane
2020-12-31
Dział
Artykuły recenzowane