STRATEGIC ANALYSIS OF THE ARMS COMPANY

Abstrakt

The main objective of the article is to conduct a strategic analysis of an arms company from the defense industry sector selected from a group of companies belonging to Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. The article attempts to verify the following research hypothesis: It should be presumed that the appropriate selection of methods of strategic analysis contributes to a more objective determination of the development potential of an entity from the arms industry. This can lead to stable company development and increase the competitiveness of arms companies. A strategic analysis of the company was conducted based on the PEST method, Porter's five forces method, strategic balance and SWOT/TOWS analysis. A synthesis of the findings of the research methods used was made.

Bibliografia

Antczak J, Horzela I., Nowakowska-Krystman A., Influence of Financial Liquidity on the Competitiveness of Defense Industry Enterprises, European Research Studies Journal Volume XXIV, Issue 2, 2021, p.257-273 DOI:10.35808/ersj/2125

Chądzyński M., Wzrost wydatków na wojsko. Wszystko co trzeba wiedzieć o finansowaniu armii, 3 marca 2022, https://300gospodarka.pl/explainer/wzrost-wydatkow-na-wojsko-wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-finansowaniu-armii

Daniluk P., Bezpieczeństwo i zarządzanie Analiza strategiczna, Difin S.A., Warszawa 2015.

Daniluk P., Wyligała H., Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2021.

Dawidczyk A., Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa państwa, Difin, Warszawa 2020.

Defence 24,WCBKT S.A, WCBKT S.A. wspiera służby medyczne w walce z epidemią, 05.40.2020, https://www.defence24.pl/

Fleurant A-E., The Economics of Arms,p.77-77, Published online 15 Nov 2017, Taylor&Francis Online, https://doi.org/10.1080/03071847

Fleurant A., Kuimova A., Lopes D. de Silva, Tian N, Wezeman P.D., Wezeman S.T., SIPRI Fact Sheet, The SIPRI Top 100 Arms-producing and Military Services Companies, 2018, SIPRI, Stockholm 2019.

Gierszewska G., B. Olszewska, J.Skonieczny, Zarządzanie strategiczne dla inżynierów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa cop.1997,1999.2002,2002,2007,2009,2014, 2017.

PGZ, https://grupapgz.pl/

Deloitte, https://www2.deloitte.com/pl/pl.html

Klimek D., Zmiany strukturalne w polskim przemyśle zbrojeniowym, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego nr 32(3)/2018, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2018.

Marciniak M., Przemysł obronny (produkcja obronna), [w:] Potencjał obronny Rzeczpospolitej Polskiej, Stańczyk K. (red. nauk), PWN, Warszawa 2019.

Mintzberg H., Ahlstrand B., Lampel J., Strategy safari the complete guide through the wilds of strategic management, FT Prentice Hall, Harlow 2009.

Multan E., Bombiak E., Chyłek M., Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie. Zagadnienia teoretyczne i studia przypadków, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2014.

Niemczyk J., Trzaska R., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa w układzie podejść do strategii, Przegląd Organizacji, No. 12(971), 2020, p.4-12. DOI:10.331341/po.2020.12.01

Niemczyk J., Strategia: od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012.

Obłój K., Praktyka strategii firmy: jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością I tworzyć przyszłość, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017.

Obłój K., Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, cop. 2001,2007.

Ogórek M., Strycharska D., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa z sektora transportowego, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 12/2019, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2019.

Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe

PWN, Warszawa 2011.

Rącka I., Szmaj Z., Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2018.

Richardson B., Richardson R., Business planning: an approach to strategic management, Pitman, London 1993.

Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2019-2023 – aktualizacja 2021, PGZ; https://grupapgz.pl/wp-content/uploads/2021/11/strategia-grupy-kapitalowej-pgz-na-lata-2019-2023-aktualizacja-2021.pdf

Szopa M., SIPRI: eksport uzbrojenia nadal kwitnie. Nowi światowi potentaci [Analiza], https://defence24.pl/

Thompson A.A., Strickland A.J., Strategic Management. Concepts and Cases, R.D. Irvin, Homewood, Illinois 1990.

Tomczyk M., Znaczenie budżetowania w zabezpieczeniu finansowym przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowej, OBRONNOŚĆ. Zeszyty Naukowe nr 3(27)/2018, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2018, p.205-219.

Tylińska R., Analiza SWOT instrumentem w planowaniu rozwoju, Biblioteka Dobrego Nauczyciela, WSiP, Warszawa 2005.

Wieteska M., Nowak J. (red.), Policy Paper 2/2019, Polski Instytut Ekonomiczny, Warsaw 2019.

Zelkowski J., Gontarczyk M., Kijek M., Owczarek P., Implementacja metody pięciu sił Portera w aspekcie analizy i oceny usług kurierskich w Polsce, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, Z. 124/2019, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2019, p.193-205.

Opublikowane
2022-11-16
Dział
Artykuły recenzowane