POSTRZEGANIE BEZPIECZEŃSTWA MILITARNEGO I POLITYCZNEGO W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ HISTORYCZNYCH I ZAGROŻEŃ DLA PAŃSTWA. PRÓBA DEFINIOWANIA

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, państwo, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo polityczne

Abstrakt

Bezpieczeństwo państwa obejmuje wiele  dziedzin, wśród których do najważniejszych zalicza się bezpieczeństwo militarne i polityczne. Wymienione dziedziny należą do obszarów szczególnej aktywności państwa zwłaszcza z racji występowania różnorodnych zagrożeń, a obrona i ochrona przed nimi winna zapewnić społeczeństwu warunki bezpiecznego bytu i rozwoju.  Według kryterium przedmiotowego omawiane dziedziny są postrzegane jako główne i najczęściej rozpatrywane z punktu widzenia podmiotu jakim jest państwo. Bezpieczeństwo militarne od zarania utożsamiane było i jest współcześnie z siłą wojskową. Jest to kategoria podstawowa bezpieczeństwa państwa. Bezpieczeństwo polityczne jest związane z państwem i jego funkcjonowaniem jako podmiotu polityki, w aspekcie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. W toku rozwoju cywilizacyjnego nie ukształtował się dotychczas inny podmiot, który lepiej niż państwo zapewniłby bezpieczeństwo ludziom na określonym terytorium.

Bibliografia

Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2020.

Szpyra R., Bezpieczeństwo militarne państwa, [w] J. Pawłowski-redakcja, Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa). Podręcznik akademicki, Warszawa 2017.

Wróblewski R., Bezpieczeństwo narodowe. Zintegrowane i zrównoważone, Siedlce 2019.

Zalewski S., Bezpieczeństwo polityczne państwa,[w] J. Pawłowski (red), Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa), Warszawa 2017.

Opublikowane
2022-12-30
Dział
Artykuły recenzowane