GAMING SZANSĄ ROZWOJU BADAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA MILITARNEGO

Słowa kluczowe: gaming, metodologia badań bezpieczeństwa militarnego, modelowanie i symulacje, poważny gaming, gry wojenne, gry decyzyjne

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie spektrum szans rozwoju badań w zakresie bezpieczeństwa militarnego, dzięki szerokiemu zastosowaniu gamingu w rozumieniu metody badawczej wykorzystującej gry w roli narzędzi badawczych, w ramach ustrukturyzowanego podejścia metodologicznego umożliwiającego pozyskiwanie danych jakościowych i ilościowych na temat procesów decyzyjnych. Dana metoda czy narzędzie może być określone mianem gry jeśli spełnia warunki definicyjne. Szanse wypływające bezpośrednio z wykorzystania gamingu zostały zidentyfikowane jako: (1) możliwość poddawania próbom w bezpiecznym (sztucznym) środowisku idei z krytycznej dziedziny jaką stanowi bezpieczeństwo militarne, i w której za błędy płaci się zwyczajowo najwyższą cenę, (2) umożliwienie powstawania nieprzewidzianych zjawisk podobnych do Czarnych Łabędzi w skutek zachodzących w grze interakcji, co aby móc lepiej zrozumieć ich wpływ na poddawane próbom systemy, (3) zwiększenie liczby dostępnych metod i narzędzi badawczych.

Bibliografia

Research & Wargaming at U.S. Naval War College. https://usnwc.edu/Research-and-Wargaming [dostęp: 01.07.2022].

Abt, C.C. (1970) Serious Games. Viking Press: New York (NY).

Bae, S.J. (Ed.) (2022) Forging wargamers: a framework for wargaming education. Marine Corps University Press: Quantico, Virginia.

Balcerak, A. & Pełech, A. (2003) Gry kierownicze lat trzydziestych XX wieku. Symulacja systemów gospodarczych, (15), 45–56. http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/zabawa/sssg/Polanica2003/pdf/03pelech.pdf.

Bartels, E.M. (2019) Getting the most out of your Wargame: Practical Advice for Decision Makers. https://warontherocks.com/2019/11/getting-the-most-out-of-your-wargame-practical-advice-for-decision-makers/ [dostęp: 01.07.2022].

Bartels, Elizabeth, M. (2020) Incorporating Gaming into Research Programs in International Relations: Repetition, Game Series, and Multi-Method Analysis. http://www.elliebartels.com/uploads/1/1/0/6/110629149/bartels_multi_method_games_apsa_2020.pdf.

Bell, S.J. (2008) Design Thinking. American Libraries, (39(1/2)), 44–49. https://doi.org/10.34944/dspace/112.

Black, Charles, N., Newton, Richard, D., Nobles, Mary, Ann & Ellis, David, Charles (Third Quarter 2018) U.S. Special Operations Command’s Future, by Design. Joint Force Quarterly, (90), 42–49. https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/jfq/jfq-90/jfq-90_42-49_black-et-al.pdf?ver=2018-04-11-125441-307.

Brodie, B. (1963) Strategia w erze broni rakietowej. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej: Warszawa.

Brynen, R. & Milante, G. (2013) Peacebuilding With Games and Simulations. Simulation & Gaming, 44(1), 27–35. https://doi.org/10.1177/1046878112455485.

Burns, S. (Ed.) (2015) War Gamers Handbook.

Caffrey, M.B., Jr. (2019) On Wargaming. The Newport Papers.

Caillois, R. (2001) Man, Play and Games. University of Illinois Press.

Cayirci, E. & Marincic, D. (2009) Computer Assisted Exercises and Training. John Wiley & Sons, Inc: Hoboken, NJ, USA.

Center for Army Lessons Learned How to Master Wargaming: Commander and Staff Guide to Improving COA Analysis.

Command and General Staff College The Master in Military Art and Science (MMAS). https://armyuniversity.edu/CGSC/DegreePrograms [dostęp: 3 .07. 2022].

Costikyan, G. (2002) I Have no Words & I Must Design: Toward a Critical Vocabulary for Games, http://www.digra.org/wp-content/uploads/digital-library/05164.51146.pdf [dostęp: 02.07.2022].

Coyle, D. (2018) The Culture Code: The Secrets of Highly Successful Groups. Bantam Books: New York (NY).

Crawford, C. (1997) The Art of Computer Game Design. https://www.digitpress.com/library/books/book_art_of_computer_game_design.pdf [dostęp: 2 .07. 2022].

Crawford, C. (2003) Chris Crawford on Game Design. New Riders Publishing.

Curry, J. History of Wargaming Project. https://wargamingco.blogspot.com/ [dostęp: 14 .09. 2022].

Curry, J. The History of Wargaming Project- Documenting the Development of Wargaming: Documenting the Development of Wargaming. http://www.wargaming.co/professional/home.htm [dostęp: 14 .09. 2022].

Curry, J. (2013) Why Cold War Warsaw Pact Tactics Work in Wargaming. https://20thcenturywargaming.wordpress.com/2013/06/16/why-cold-war-warsaw-pact-tactics-work-in-wargaming/ [dostęp: 2.07.2022].

Curry, J. (2020) The Handbook of Cyber Wargames: Wargaming the 21st Century: History of Wargaming Project: Professional Wargaming 2. The History of Wargaming Project.

Curry, J. (2020) The Utility of Narrative Matrix Games—A Baltic Example. Naval War College Review, 73(2). https://digital-commons.usnwc.edu/nwc-review/vol73/iss2/6/ [dostęp: 3 .07. 2022].

Curry, J. & Price, T. (2017) Modern Crises Scenarios for Matrix Wargames: Innovation in Modern Professional Wargaming: Kindle Edition. The History of Wargaming Project.

Curry, J. & Young, M. (2018) The Confrontation Analysis Handbook: How to Resolve Confrontations by Eliminating Dilemmas. The History of Wargaming Project.

Cyber and Innovation Policy Institute Staff Defend Forward: Critical Infrastructure War Game 2019 – Game Report. https://dnnlgwick.blob.core.windows.net/portals/0/NWCDepartments/Cyber%20&%20Innovation%20Policy%20Institute/Defend%20Forward%20Critical%20Infrastructure%20Game%20Report%202019.pdf?sr=b&si=DNNFileManagerPolicy&sig=%2Bdh86X6w60GJ4B6iTHCbiq3T8iOQ8Oy0PIIlZiCbzUM%3D [dostęp: 02.07.2022].

Dam, Rikke, Friis (2022) The 5 Stages in the Design Thinking Process. https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process [dostęp: 01.07.2022].

Defense Research and Development Canada An Investigation into Wargaming Methods to Enhance Capability Based Planning. https://cradpdf.drdc-rddc.gc.ca/PDFS/unc293/p806080_A1b.pdf.

Delahunty, S. (2019) Banking comms' 'significant role' revealed in cyber-attack 'war game'. PRWeek, 30 October. https://www.prweek.com/article/1663254/banking-comms-significant-role-revealed-cyber-attack-war-game [dostęp: 04.07.2022].

Des Bieler (2021) IOC announces inaugural slate of Olympic-licensed esports events. The Washington Post, 22 April. https://www.washingtonpost.com/video-games/esports/2021/04/22/ioc-olympics-esports/ [dostęp: 05.07.2022].

Digital Youth Work Gaming as Youth Work. https://www.digitalyouthwork.eu/?material=gaming-as-youth-work-en [dostęp: 20.09. 2022].

Downes-Martin, S. (2013) Adjudication The Diabolus in Machina of War Gaming. Naval War College Review, 66(3), 31–40.

Drees, S., Geffert, K. & Brynen, R. (2018) Crisis on the game board - a novel approach to teach medical students about disaster medicine. GMS Journal for Medical Education, (35(4)). https://doi.org/10.3205/zma001192.

Dunnigan, J.F. (1992, 1997, 2005) The Complete Wargames Handbook.

Dunnigan, J.F. (2016) Foreword: The Paper Time Machine Goes Electric. In: Harrigan, P. & Kirschenbaum, M. (Eds.) Zones of Control: Perspectives on Wargaming. The MIT Press: Cambridge, Massachusetts, xxxiii-1.

Dupuy, T.N. (1984) Liczby, prognozy i wojna: Część I: Ilościowo-jakościowa metoda oceny zdolności bojowej i prognoz wyników walki (tłumaczenie z języka angielskiego). Akademia Sztabu Generalnego: Warszawa.

Dupuy, T.N. (1984) Liczby, prognozy i wojna.: Część I: Ilościowo-jakościowa metoda oceny zdolności bojowej i prognoz wyników walki (tłumaczenie z języka angielskiego). Akademia Sztabu Generalnego: Warszawa.

Dupuy, T.N. (1985) Numbers, Predictions and Wars: Use of History to Evaluate the Outcome of Armed Conflict. HERO Books.

Echevarria, A.J., II Military Strategy: A Very Short Introduction. Oxford University Press.

Falecki, J. (2015) Organizacja gier decyzyjnych w zarządzaniu kryzysowym. Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas: Sosnowiec.

Federal Emergency Management Agency (2020) Cyber Ready Security Game. https://www.fema.gov/emergency-managers/national-preparedness/exercises/tools [dostęp: 01.07.2022].

Federal Reserve Bank of San Francisco (2021) Chair the Fed. https://www.frbsf.org/education/teacher-resources/chair-federal-reserve-economy-simulation-game/ [dostęp: 01.07.2022].

Freese, M., Lukosch, H., Wegener, J. & König, A. (2020) Serious games as research instruments – Do’s and don’ts from a cross-case-analysis in transportation. https://doi.org/10.18757/ejtir.2020.20.4.4205.

Gilad, B. (2008) Business War Games: How Large, Small, and New Companies Can Vastly Improve Their Strategies and Outmaneuver the Competition. Career Press.

Golling, M., Koch, R., Hillmann, P., Eiseler, V., Stiemert, L. & Rekker, A. (2015) On the evaluation of military simulations: towards a taxonomy of assessment criteria. 2015 Military Communications and Information Systems Conference (MilCIS). Canberra, ACT, Australia, 10-12 November 2015. IEEE.

Gudmundsson Bruce I. (2013) Retrospective Case Studies. https://mca-marines.org/wp-content/uploads/Case-Study-Retrospective-Cases-2.pdf [dostęp: 01.07.2022].

Gudmundsson Bruce I. (2020) Decision-Forcing Cases. http://the-military-learning-library.343.s1.nabble.com/file/n265/Decision-Forcing_Cases_2020_copy.pdf [dostęp: 14.09.2022].

Halik, J. (1990) Zastosowanie gry kierowniczej w działalności szkoleniowej. Akademia Obrony Narodowej: Warszawa.

Hall, C. (2017) The art and craft of making board games for the CIA: Acclaimed designer Volko Ruhnke gives a whole new meaning to the term “serious games”. Polygon, 22 June. https://www.polygon.com/2017/6/22/15730254/cia-board-game-volko-ruhnke-coin-series-gmt-games [Dostęp: 02.07.2022].

Hämäläinen, J., Sormunen, J., Rantapelkonen, J. & Nikkarila, J.-P. (2014) Wargame as a combined method of qualitative and quantitative studies. Journal of Military Studies, 5(1), 20–37. https://doi.org/10.1515/jms-2016-0187.

Harrigan, P. & Kirschenbaum, M. (Eds.) (2016) Zones of Control: Perspectives on Wargaming. The MIT Press: Cambridge, Massachusetts.

Haug, E.G. & Taleb, N.N. (2011) Option traders use (very) sophisticated heuristics, never the Black–Scholes–Merton formula. Journal of Economic Behavior & Organization, 77(2), 97–106. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2010.09.013.

Heath, G. & Svet Oleg (2018) Better Wargaming Is Helping the US Military Navigate a Turbulent Era. Defense One, 19 August. https://www.defenseone.com/ideas/2018/08/better-wargaming-helping-us-military-navigate-turbulent-era/150653/ [dostęp: 01.07.2022].

Hégarat, L. Le (1981) Wszystko o strategii, „Forum“ z 05.04.1981.

Horn, J. (2011) Playing war games to win. https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/playing-war-games-to-win [dostęp: 04.07.2022].

Hoyt, Timothy, D. (2007) A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower: Thinking About the New US Maritime Strategy. Martime Affairs, 3(2), 1–18. https://apps.dtic.mil/sti/citations/AD1001890.

Huizinga, J. (1980) Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture. Routledge & Kegan Paul: London, Boston and Henley.

Jadacki, J.J. (1996) Jak studiować filozofię. Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa.

Jizba, R. (2007) Search Strategies and Heuristics. http://hdl.handle.net/10504/5903 [dostęp: 01.07.2022].

Jones, S.G. (2022) Russia’s Ill-Fated Invasion of Ukraine: Lessons in Modern Warfare. https://www.csis.org/analysis/russias-ill-fated-invasion-ukraine-lessons-modern-warfare [Dostęp: 01.07.2022].

Juszczyk-Rygałło, J. (2018) Kontrowersje wobec stanu "flow" w edukacji. Edukacja - Technika - Informatyka, (1(23)), 277–285. https://doi.org/10.15584/eti.2018.1.37.

Kamiński, Mariusz, Antoni (2020) Changes in the Security Environment of the Baltic States. Wiedza Obronna, 273(4), 25–37. https://doi.org/10.34752/vpcm-z213.

Kaźmierczak, D. (2019) Szanse i wyzwania dla edukacji dla bezpieczeństwa. In: Falecki Janusz, Ł.P. (Ed.) Bezpieczeństwo współczesnego świata: Część 2. Wymiar narodowy. Kraków, pp. 195–209.

Kitler, W. (Ed.) (2006) Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczeń podsystemu niemilitarnego w systemie obronnym RP. Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Obronnej: Warszawa.

Kitler, W. (2020) Gry kierownicze cz. I. DOI: 10.13140/RG.2.2.24726.37447

Kitler, W. (2020) Gry kierownicze cz. II. https://www.researchgate.net/publication/343047450_gry_kierownicze_cz_II [dostęp: 03.01.2022].

Klein, Gary, A., Orasanu, J., Calderwood, R. & Zsambok, Caroline, E. (Eds.) (1993) Decision Making in Action: Models and Methods. Ablex Publishing Corporation: Norwood, New Jersey.

Koster, R. (2010) A theory of fun for game design: 1st Edition, Kindle Edition. Paraglyph Press.

Kozioł, J. (1999) Teoretyczne podstawy gier decyzyjnych przydatnych w doskonaleniu dowodzenia: GRYDEC-1. Akademia Obrony Narodowej: Warszawa.

Kozioł, M. (2021) Pragmatyczne aspekty zastosowań Joint Exercise Management Module. Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej: Warszawa.

Kozioł, M., Pietrzak, M. & Kędzierski, M. (2021) Zaawansowane aspekty administrowania aplikacją Joint Exercise Management Module (JEMM). Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej: Warszawa.

Krakowski, K., Leśniewski, Z., Ostalski, P., Pilarski, G., Szulc, B. & Wiśniewski, J. (Eds.) (2016) Edukacja Obronna: leksykon podstawowych pojęć i terminów. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej: Warszawa.

Kurapati, S., Kourounioti, I., Lukosch, H., Tavasszy, L. & Verbraeck, A. (2018) Fostering Sustainable Transportation Operations through Corridor Management: A Simulation Gaming Approach. Sustainability, 10(2), 455. https://doi.org/10.3390/su10020455.

Kurek, J. (2021) Bezpieczeństwo państwa w warunkach hybrydowej regulacji danych osobowych w dobie analizy Big data: Aspekty prawne, organizacyjne i systemowe. Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej: Warszawa.

Kwapiński, A. (2021) Głowa pełna gier. Bomba Games: Pomysk Wielki.

Lane, S. (2016) ‘Chair the Fed’ makes monetary policy a video game. The Hill, 15 .09.. https://thehill.com/business-a-lobbying/296188-fed-game-lets-players-lead-us-monetary-policy [dostęp: 4 .07. 2022].

Leśniewski, Z. (2020) Formy szkolenia obronnego a ćwiczenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpieczeństwo teoria i praktyka | Security Theory and Practice, (4 (XLI)), 199–217. https://doi.org/10.48269/2451-0718-btip-2020-4-011.

Liedtka, J. (2018) Why Design Thinking Works: It addresses the biases and behaviors that hamper innovation. Harvard Business Review, (.09.-October). https://hbr.org/2018/09/why-design-thinking-works [dostęp: 04.07.2022].

Lipmanowicz, H. & McCandless, K. (2014) The Surprising Power of Liberating Structures: Simple Rules to Unleash A Culture of Innovation: Kindle Edition. Liberating Structures Press: Seattle, WA.

Longley-Brown, G. & Curry, J. Successful Professional Wargames: A Practicioner's Handbook. The History of Wargaming Project.

Ludwig Wittgenstein (1953) Philosophical Investigations. Basil Blackwell Ltd: Oxford.

Lukosch, H. & Comes, T. (2019) Gaming as a research method in humanitarian logistics. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 9(3), 352–370. https://doi.org/10.1108/JHLSCM-06-2018-0046.

Mandiant Tabletop exercise: Evaluate your cyber incident response plan through scenario gameplay. https://www.mandiant.com/sites/default/files/2021-09/ds-tabletop-exercise-000005-2.pdf [dostęp: 02.07.2022].

Marczak, J. & Pawłowski, J. (1995) O obronie militarnej Polski przełomu XX - XXI wieku. Wydawnictwo Bellona: Warszawa.

McHugh, F.J. (2013) U.S. Navy Fundamentals of War Gaming. Simon and Schuster.

McRae, V.V. (1963) Gaming as a Military Research Procedure. In: Sola Pool, I. de (Ed.) Social Science Research and National Security. Smithsonian Institution: Washington, D.C., pp. 188–224.

Miles, M.B. & Huberman, M.A. (1994) Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. SAGE Publications, Inc: Thousand Oakes-London-New Delhi.

Ministry of Defence Development, Concepts and Doctrine Centre (2017) Wargaming Handbook. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/641040/doctrine_uk_wargaming_handbook.pdf.

Morgan, Thomas, D. (1991) Wargames: Training for War. Army History, (19), 32–35. https://www.jstor.org/stable/26302874.

Mouat, T. Practical Advice on Matrix Games Version 11. http://www.mapsymbs.com/PracticalAdviceOnMatrixGames.pdf [dostęp: 20.09.2022].

Murray, Harold, James, Ruthven (2015) A History of Chess: The Original 1913 Edition: Kindle Edition.

Murray, Harold, James, Ruthven (2021) A History of Board-games Other Than Chess. Hassell Street Press.

Nygren, N.V., Kankainen, V. & Brunet, L. (2022) Offsetting Game—Framing Environmental Issues in the Design of a Serious Game. Simulation & Gaming, 104687812211267. https://doi.org/10.1177/10468781221126786.

O'Hanlon, Michael, E. The Future of Land Warfare: Geopolitics in the 21st Century.

Papadopoulos, S.'. Wargaming: Now more than ever… https://www.secnav.navy.mil/innovation/Documents/2015/08/Wargaming.pdf [dostęp: 5 .07. 2022].

Parkin, S. (2019) A Game of Birds and Wolves: The Secret Game that Won the War. Sceptre.

Parlett, D. (1999) The Oxford History of Board Games. Oxford University Press: New York (NY).

Paul, C., Wong, Y.H. & Bartels, Elizabeth, M. Opportunities for Including the Information Environment in U.S. Marine Corps Wargames.

Pauly, R.B. (2018) Would U.S. Leaders Push the Button? Wargames and the Sources of Nuclear Restraint. International Security, (43 (2)), 151–192. https://doi.org/10.1162/isec_a_00333.

PAXsims Aftershock. https://paxsims.wordpress.com/aftershock/ [Dostęp: 04.07.2022].

Perla, P.P. (1987) War Games, Analyses, and Exercises. Naval War College Review, 40(2), 44–52. https://www.jstor.org/stable/44636822 [dostęp: 01.07.2022].

Perla, P.P. (2016) Operations Research, Systems Analysis, and Wargaming: Riding the Cycle of Research. In: Harrigan, P. & Kirschenbaum, M. (Eds.) Zones of Control: Perspectives on Wargaming. The MIT Press: Cambridge, Massachusetts, s. 159–182.

Perla, P.P. & Barret, R.T. (1985) An Introduction to Wargaming and its uses. https://www.researchgate.net/publication/235187649_AN_INTRODUCTION_TO_WARGAMING_AND_ITS_USES [dostęp: 01.07.2022].

Perla, P.P. & Branting, D.L. (1986) Wargames, Exercises and Analysis: Research Memorandum. https://www.researchgate.net/publication/235026954_Wargames_Exercises_and_Analysis [dostęp: 02.07.2022].

Perla, P.P. & Curry, J. (2012) Peter Perla's the art of wargaming: A guide for professionals and hobbyist (Professional Wargaming). History of Wargaming Project; Second Edition (August 23, 2012).

Perla, P.P. & McGrady, E. (2007) Wargaming and Analysis. Presentation for MORS Special Meeting. https://www.researchgate.net/publication/235140143_Wargaming_and_Analysis_Presentation_for_MORS_Special_Meeting [dostęp: 01.07.2022].

Perla, P.P. & McGrady, E. (2011) Why Wargaming Works. Naval War College Review, 64(3 Summer), 1–21. https://digital-commons.usnwc.edu/nwc-review/vol64/iss3/8 [dostęp: 1.07.2022].

Pherson, Randolph, H. & Heuer, Richards, J., Jr. Structured Analytic Techniques for Intelligence Analysis: Kindle Edition, 3rd edition.

Plattner, H., Meinel, C. & Leifer, L. (Eds.) (2015) Design Thinking Research: Building Innovators. Springer.

Polewiak, P. (2020) Tworzyć gry. Insignis Media: Kraków.

Pólya, G. (2022) Jak to rozwiązać. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Price, M.T. (1959) Applying Wargaming to the Cold War, 3(3). https://doi.org/10.1177/00027642590030030.

Resetar, S.A., Ziegler, M.D., Davenport, A.C. & Bauman, M. U.S. Coast Guard Workforce 2040: Better Management Through Transparency. https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE358.html [dostęp: 1 .07. 2022].

Rosenhead, J. (1992) Into the Swamp: The Analysis of Social Issues. Journal of the Operational Research Society, 43(4), 293–305. https://doi.org/10.2307/2583152.

Rubel, R.C. (2006) The Epistemology of War Gaming. Naval War College Review, 59(2), 108–128. https://www.jstor.org/stable/26396724 [dostęp: 1 .07. 2022].

Rutkowski, E., Marszałkowski, J. & Biedermann, S. (2020) The Game Industry of Poland - Report 2020. Polish Agency for Enterprise Development: Warszawa.

Sabin, P. (20212) Simulating War: Studying Conflict through Simulation Games. Continuum.

Salen, K. & Zimmerman, E. (2003) Rules of play: Game design fundamentals. Massachusetts Institute of Technology.

Savitz, S., Davenport, A.C. & Ziegler, M.D. (2020) The Marine Transportation System, Autonomous Technology, and Implications for the U.S. Coast Guard. https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE359.html.

Savitz, S., Willis, H.H., Davenport, A.C., Melliand, M., Sasser, W. & Tencza, E. et al. Enhancing U.S. Coast Guard Metrics. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1173.html [dostęp: 4 .07. 2022].

Schijven, M.P. & Kikkawa, T. (2022) Is there any (artificial) intelligence in gaming? Simulation & Gaming, 53(4), 315–316. https://doi.org/10.1177/10468781221101685.

Schneider, J.G. (2017) Cyber Attacks on Critical Infrastructure: Insights from War Gaming. War on the Rocks, 26 .07.. https://warontherocks.com/2017/07/cyber-attacks-on-critical-infrastructure-insights-from-war-gaming/ [dostęp: 02.07.2022].

Schuurman, P. (2021) A Game of Contexts: Prussian-German Professional Wargames and the Leadership Concept of Mission Tactics 1870–1880. War in History, 28(3), 504–524. https://doi.org/10.1177/0968344519855104.

Shlapak, D.A. & Johnson, M.W. Reinforcing Deterrence on NATO’s Eastern Flank: Wargaming the Defense of the Baltics.

Simpson, William, L., Jr. (2018) A Compendium of Wargaming Terms (Updated 8 .07. 2018). https://www.mors.org/Portals/87/Documents/Communities/Wargaming-CoP/2020-A-Compendium-of-Wargaming-Terms-8-.07.-2018.pdf [dostęp: 01.07.2022].

Skibiński, F. (1970) Gry kierownicze w wojsku. Ministerstwo Obrony Narodowej: Warszawa.

Sloan, E.C. (2017) Modern military strategy: An introduction, 2nd edition. Routledge: Abingdon (Oxon), New York (NY).

Smith, J., Sears, N., Taylor, B. & Johnson, M. (2020) Serious games for serious crises: reflections from an infectious disease outbreak matrix game. Globalization and Health, 16(1), 18. https://doi.org/10.1186/s12992-020-00547-6.

Smoot, J.A. (2016) Military Instruction: A Mixed-Methods Study of Strategies For Teaching Critical Thinking to Enlisted Military Personnel. https://www.academia.edu/29582048/MILITARY_INSTRUCTION_A_MIXED_METHODS_STUDY_OF_STRATEGIES_FOR_TEACHING_CRITICAL_THINKING_TO_ENLISTED_MILITARY_PERSONNEL.

Sola Pool, I. de (Ed.) (1963) Social Science Research and National Security. Smithsonian Institution: Washington, D.C.

Solomon, D. & Forbes, P. (2020) Inside the Story of How H-E-B Planned for the Pandemic. Texas Monthly, 26 March. https://www.texasmonthly.com/food/heb-prepared-coronavirus-pandemic/ [dostęp: 03.07.2022].

Strong, Paul, Edward (2017) Wargaming the Atlantic War: Captain Gilbert Roberts and the Wrens of the Western Approaches Tactical Unit: Validity and Utility of Wargaming, December 10th, 2017. Paper for MORS Wargaming Special Meeting October 2017 - Working Group 2. https://paxsims.files.wordpress.com/2017/12/2017-12-10-watu-mors.pdf [dostęp: 05.07.2022].

Szaposznikow, B. (1976) Wspomnienia. Rozważania teoretyczne. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej: Warszawa.

Szpyra, R. (2014) Military Security within the Framework of Security Studies: Research Results. Connections, 13(3), 59–82. http://www.jstor.org/stable/26326368.

Taleb, N.N. (2020) Antykruchość: Jak żyć w świecie, którego nie rozumiemy. Zysk i S-ka: Poznań.

Taleb, N.N. (2020) Czarny łabędź: jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem. Zysk i-sk: Poznań.

Tingstad, A., Savitz, S., van Abel, K., Woods, D., Anania, K. & Ziegler, M. et al. (2018) Identifying Potential Gaps in U.S. Coast Guard Arctic Capabilities. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2310.html [dostęp: 3 .07. 2022].

Tingstad, A., Wilson, M., Anania, K., Fischbach, J., Resetar, S. & Savitz, S. et al. (2020) Developing New Future Scenarios for the U.S. Coast Guard's Evergreen Strategic Foresight Program. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3147.html [dostęp: 02.07.2022].

Tingstad, A., Wong, Y.H. & Savitz Scott (2020) How Can the Coast Guard Use Gaming? https://doi.org/10.7249/PEA148-1.

Tucker, J.S., James, D.R., Ortegel, P.S., Patel, T., Lucero, C.R. & Fleenor Hillary Research Product 2018-01 Instructional Methods Tool. https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1040425.pdf.

Turnitsa, C., Blais, C. & Tolk, A. (2022) Simulation and Wargaming. John Wiley & Sons, Inc.

U.S. Army Training and Doctrine Command, G-2, Operational (2020) The Red Team Handbook: The Army’s Guide to Making Better Decisions: Version 9.0. https://usacac.army.mil/sites/default/files/documents/ufmcs/The_Red_Team_Handbook.pdf [dostęp: 02.07.2022].

Vego, M. (2012) German War Gaming. Naval War College Review, 65(4), 106–148. https://www.jstor.org/stable/26397333 [dostęp: 05.07.2022].

Weiner, Milton, G. (1959) War Gaming Methodology: RAND memorandum no. RM-2413. https://www.rand.org/pubs/research_memoranda/RM2413.html [dostęp: 03.07.2022].

Weuve, C.A., Perla, P.P., Markowitz, M.C., Rubel, R., Downes-Martin, S. & Martin, M. (2004) Wargame Pathologies: CDR, USNR. CRM D0010866.A1/Final September 2004.

WFS Europe (2022) Esports and Football: The Long-Term Development in Asia. https://worldfootballsummit.com/esports-football-asia/ [dostęp: 15 .09. 2022].

Wintjes, J. (2017) When a Spiel is not a Game: The Prussian Kriegsspiel from 1824 to 1871, (5), 5–28. https://doi.org/10.1163/22134603-00501002.

Wojtowicz, N. (2018) Baltic CIMIC Challenge Simulation. https://www.researchgate.net/publication/323628332_Baltic_CIMIC_Challenge_Simulation [dostęp: 06.07.2022].

Wojtowicz, N. (2020) Resilience Against Intentional Shocks: A Wargaming Study of the Relation Between Space, Action and the Residing Population to Resilience. Eastern Journal of European Studies, 11(1), 5–26. https://www.researchgate.net/publication/345687442.

Wojtowicz, N. (2020) Wargaming experiences: Soldiers, scientists and civilians: Notes from NATO Wargame designer. J10 Gaming.

Wong, Y., Bae, S., Bartels, E. & Smith, B. (2019) Next-Generation Wargaming for the U.S. Marine Corps: Recommended Courses of Action. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2227.html [dostęp: 01.07.2022].

Wong, Y.H., Bailey, M., Grattan, K., Stephens, C.S., Sheldon, R. & Inserra, W. (2017) The use of multiple methods in the Joint Irregular Warfare Analytic Baseline (JIWAB) study. The Journal of Defense Modeling and Simulation: Applications, Methodology, Technology, 14(1), 45–55. https://doi.org/10.1177/1548512916680917.

Wong, Y.H. & Heath, G. (2021) Is the department of defense making enough progress in wargaming? https://warontherocks.com/2021/02/is-the-department-of-defense-making-enough-progress-in-wargaming/ [dostęp: 18.02.2021].

Wong, Y.H., Yurchak, J.M., Button, R.W., Frank, A., Laird, B. & Osoba, O.A. et al. (Eds.) (2020) Deterrence in the age of thinking machines. RAND Corporation: Santa Monica Calif.

Zagórska, A. (2021) Gry decyzyjne narzędziem w naukach o bezpieczeństwie. Dom Wydawniczy ELIPSA: Warszawa.

Zairi, I., Ben Dhiab, M., Mzoughi, K. & Ben Mrad, I. (2022) The Effect of Serious Games on Medical Students’ Motivation, Flow and Learning. Simulation & Gaming, 104687812211239. https://doi.org/10.1177/10468781221123919.

Zawadzki, W. (2003) Gry kierownicze. Akademia Obrony Narodowej.

Zegers, A. (2011) Matrix Game Methodology: Support to V2010 Olympic Marine Security Planners. https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA538659 [dostęp: 02.07.2022].

Zenko, M. (2015) Red Team: How to Succeed By Thinking Like the Enemy: Kindle Edition. Basic Books.

Opublikowane
2022-12-30
Dział
Artykuły recenzowane