STANY POSIADANIA PRZEZ PRZECIWNIKA OBSZARU DZIAŁAŃ ZBROJNYCH

Słowa kluczowe: teren czasowo zajęty przez przeciwnika, teren zajęty, teren opanowany, teren kontrolowany, teren okupowany, okupacja, , działania niekonwencjonalne, działania nieregularne

Abstrakt

Wraz z odtworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej w 2016 roku Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej zyskały nowe możliwości prowadzenia działań taktycznych. Zgodnie z zasadą permanentności, pododdziały lekkiej piechoty pozostają w stałym rejonie odpowiedzialności nawet jeżeli w trakcie prowadzenia działań zbrojnych rejon znajdzie się wewnątrz ugrupowania bojowego przeciwnika. Doktryny WOT jak i Wojsk Lądowych określają taki rejon jako teren czasowo zajęty przez przeciwnika i automatycznie zalecają przechodzenie do prowadzenia działań niekonwencjonalnych, które wiążą się z działaniami w konspiracji i działaniami ruchu oporu. W związku z tym, teren czasowo zajęty przez przeciwnika jest traktowany jak teren okupowany. Jednak nie każdy rejon, w którym znajduje się przeciwnika musi być od razu tak pojmowany. Mogą zaistnieć jeszcze inne stany posiadania przez przeciwnika określonych rejonów, obszarów, w których prowadzone są działania zbrojne. Rejon może być zajęty, opanowany, kontrolowany a w ostateczności dopiero okupowany przez przeciwnika. Każdy kolejny wymieniony stan posiadania przez przeciwnika rejonu działań zbrojnych jest znaczeniowo szerszy od poprzedniego i jednoznacznie określa zależności pomiędzy wojskami przeciwnika a rejonem. Literatura wojskowa jednak nie uwzględnia stanów pośrednich. Dodatkowo, patrząc przez pryzmat terminologii Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), sam teren czasowo zajęty przez przeciwnika jest w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej niewłaściwie interpretowany.

Bibliografia

Benvenisti E., Billigerent occuparion, Princeton 1993.

Bujak A., Środowiska a działania bojowe na terytorium Polski, Toruń 2000.

Elak L., Działania taktyczne Wojsk Lądowych SZ RP, Warszawa 2014.

Flemming M., Okupacja wojskowa w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 1981.

Greenspan M., The modern law of land warfare, Berkley 1959.

Kleut P., Taktyka działań partyzantki jugosłowiańskiej, MON, Warszawa 1973.

Kwiecień R., Okupacja wojenna w świetle prawa międzynarodowego: natura, skutki, nowe tendencje, Annales UMCS, Lublin 2013.

AAP-6 Słownik terminów i definicji NATO, 2017

ATP-112 Mission task verbs for use in planning and dissemination of orders, NATO 2020.

DD-3.40 Wojska Obrony Terytorialnej w operacji, Warszawa 2018

FM 3-90-1 Offence and defence, Washington 2013.

Konwencja dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej (Dz. U. z dnia 10 marca 1927 r.).

Regulamin Działań Wojsk Lądowych, Warszawa 1999.

Regulamin Działań Wojsk Lądowych, Warszawa 2008.

Norma Obrona, Wojskowe symbole graficzne, MON, Warszawa 2016.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002.

Opublikowane
2023-12-30
Dział
Artykuły recenzowane