BUDOWANIE ODPORNOŚCI SEKTORA OBRONNEGO W PERSPEKTYWIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Słowa kluczowe: Komisja Europejska, przemysł obronny, Europejski rynek obronny, konsolidacja, Europejski Fundusz Obronny

Abstrakt

W artykule przedstawiono inicjatywy i działania podejmowane przez Komisję Europejską w odniesieniu do europejskiego przemysłowego sektora obronnego, który tradycyjnie pozostawał w kompetencji państw członkowskich. Opisany został proces, w którym Komisja wzmacnia swoje kompetencje w zakresie różnych aspektów rynku wewnętrznego dotyczącego sektora obronnego. W konsekwencji stanowią one odpowiedź na bieżące uwarunkowania gospodarcze i bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie zakresu zmian w zakresie kompetencji Komisji Europejskiej w stosunku do przemysłowego sektora obronnego, jak również zidentyfikowanie wpływu podejmowanych działań na budowanie odporności w obszarze badawczo-rozwojowym, zdolnościowym i wzmocnienia konkurencyjności zaangażowanych podmiotów przemysłowych. Analiza instytucjonalna i analiza dokumentów źródłowych należą do głównych metod badawczych umożliwiających logiczne wnioskowanie o wartości dodanej konieczności budowania odporności przemysłowego sektora obronnego UE.

Opublikowane
2024-03-31
Dział
Artykuły recenzowane