POZYSKIWANIE PRACOWNIKÓW JAKO CZYNNIK WZMACNIAJĄCY ODPORNOŚĆ ORGANIZACJI

Słowa kluczowe: funkcja personalna, nowe technologie, atrybuty pracodawcy, odporność organizacji

Abstrakt

Zmienność, złożoność, niepewność oraz niejednoznaczność procesów i zjawisk w otoczeniu powoduje, że zarówno organizacje publiczne, komercyjne i społeczne poszukują sposobów na wzmocnienie odporności. Uwzględniając, jedną z cech organizacji  - ekwifinalność - możliwe są różne drogi do tego prowadzące. Obok innych, zwiększenie odporności organizacji jest powiązane z przywództwem, budowaniem wspólnoty
i zaufania, dbałością o rozwój indywidualny, a także zespołowością działań, które są w niej podejmowane. Działania te mogą prowadzić do wzrostu zainteresowania kandydatów organizacją oraz podniesienia na wyższy poziom motywacji i zaangażowania jej pracowników.

Wojsko jako organizacja z wyraźnie zarysowaną misją, działające na rzecz społeczeństwa, charakteryzujące się określonymi atrybutami pracodawcy przyciąga uwagę przedstawicieli różnych pokoleń. Konkurując o kandydatów na rynku pracy musi sprostać szeregu wyzwaniom w otoczeniu, w tym związanych z implementacją nowych technologii służących podniesieniu efektywności procesów oraz utrzymaniu statusu atrakcyjnego pracodawcy.
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań dotyczące postrzegania przez obywateli atrybutów wojska, jako pracodawcy, źródeł w których można znaleźć informacje o wojsku jako miejscu pracy, a także motywów, którymi potencjalnie mogą kierować się osoby w wieku mobilnym rozważając wstąpienie do służby lub podjęcie pracy.

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA
REFERENCES LIST
PIŚMIENNICTWO
LITERATURE
Aczel A.D., Sounderpandian J., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa. 2018.
Albalushi J., Mishra, R., Abebe, M. Supply Chain Resilience Meets Quality Management, “International Journal of Professional Business Review”, 2023 8(12), e04165. https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i12.4165 (dostęp: 28.12.2023).
Armstrong S., Mitchell B., The Essential HR Handbook, 2019, https://learning.oreilly.com/library/view/ (dostęp: 18.12.2023).
Arthur D., Fundamentals of Human Resource Management. A Practical Guide for Today’s HR Professional, 2015, https://learning.oreilly.com/library/view/ (dostęp: 18.12.2023).
Babb B., HR Automation: Explanation, Examples & Guide, https://www.pipefy.com/blog/hr-automation/ 2023, (dostęp: 20.12.2023).
Bauer T., Erdogan B., Caughlin D., Truxillo D., Human Resource Management. People, Data and Analytics, Sage, Los Angeles London New Delhi, 2020.
Bobillier Chaumon M-E. (ed.), Digital Transformations in the Challenge of Activity and Work. Understanding and Supporting Technological Changes, Wiley 2021 (https://learning.oreilly.com/library/view/ (dostęp 14.12.2023).
BSI Organizational Resilience Index Report 2021. Bsi., https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/en-gb/organizational-resilience/bsi-organisational-resilience-index-report-2021.pdf (dostęp: 27.12.2023).
Buisson F., Analiza danych behawioralnych przy użyciu języków R i Python, APN Promise, Warszawa, 2022.
Coron C., Gilbert P., Technological Change, Wiley 2020, https://learning.oreilly.com/library/view,/ (dostęp: 14.12.2023).
De Marchi, M., Friedrich, F., Riedl, M., Zadek, H., Rauch, E. Development of a Resilience Assessment Model for Manufacturing Enterprises. Sustainability 2023, 15, 16947. https://doi.org/10.3390/su152416947 (dostęp: 27.12.2023).
Durai P., Human Resource Management, 2016 (https://learning.oreilly.com/library/view/ (dostęp: 15.12.2023).
Elgezabal O., Mirchuk K., Singer K., Kretschmer M., Organisational competencies: The Essence of Emerging Resilience, 2023, Vol. 19 No. 1, 125-135: Proceedings of the 19th European Conference on Management Leadership and Governance, (dostęp: 27.12.2023).
Fitzgibbons L., HR automation, https://www.techtarget.com/searchhrsoftware/definition/HR-automation, 2021 (dostęp: 19.12.2023).
Freeman, M., Ross, J., Programming Skills for Data Science: Start Writing Code to Wrangle, Analyze, and Visualize Data with R, Pearson Education, Inc, 2019.
Fulcher J., Marasco K., Cote T., People Operations Automate HR Design a Great Employe Experience, and Unleash Your Workforce, Wiley, 2021.
Hasayotin K., Disaster Resilience, Social Resilience, Organizational Resilience, and Business Resilience Impact Towards the Growth of MNCS in Australia, “International Journal of Professional Business Review”, 2023 8(10), e03559. https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i10.3559 (dostęp: 28.12.2023).
Hodges J., Crabtree M., Reshaping HR. The Role of HR in Organizational Change, 2020, https://learning.oreilly.com/library/view/ (dostęp: 03.12.2023).
Indeks Trwałości Organizacji. Trzeci raport roczny, 2019, bsi-report_2019-print-artwork-pol-web-final.pdf, (dostęp: 27.12.2023).
Jabłońska-Wołoszyn M., Czynniki obniżające zaangażowanie żołnierzy w służbę w czasie pokoju – raport z badań, Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niepewności. Wyzwania i implikacje, red. M. Juchnowicz, H. Kinowska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2023, s. 305-315.
Jay S., What is HR Automation? A Guide with Practical Examples, https://www.aihr.com/blog/hr-automation/ 2022 (dostęp: 20.12.2023).
Kurek D., Use of Modern IT Solutions in the HRM Activities: Process Automation and Digital Employer Branding. European Research Studies Journal, 2021 XXIV(1): 152-170. doi: 10.35808/ersj/2035.
Larson W.M., What is HR 3.0?, 2021, https://www.linkedin.com/pulse/what-hr-30-dr-wade-m-larson/ (dostęp: 21.12.2023).
Marks K., HR for Creative Companies, 2019, https://learning.oreilly.com/library/view/ (dostęp: 18.12.2023).
Mitchell B., Galem K., The Big Book of HR, 2017, https://learning.oreilly.com/library/view/ (dostęp: 18.12.2023).
Odporność Organizacji “Organizational Resilience” Korzystanie z doświadczeń, wykorzystywanie szans, bsi. https://www.bsigroup.com/LocalFiles/pl-pl/Organizational%20Resilience/Organizational-Resilience-shortleaflet_PL.pdf 2019, (dostęp: 28.12.2023).
ORGANISATIONAL RESILIENCE. Building an enduring enterprise, https://www.bsigroup.com/LocalFiles/pl-PL/organizational-resilience/Org-res-EIU-report.pdf 2021 (dostęp: 28.12.2023).
Petry T., Biemann T., Digitalisierung in HR: Unzufriedenheit trotz Erfolgen, https://www.haufe.de/personal/hr-management/studie-digitalisierung-von-prozessen-im-personalmanagement_80_518400.html, 2022 (dostęp: 20.12.2023).
Piotrowska-Trybull M., Sirko S., Aleksejeva L., Public employer in the labor market - the armed forces in public perception, “Journal of Security and Sustainability Issues”, 2023, 13, s. 345-361, https://doi.org/10.47459/jssi.2023.13.36.
Sharma E., Strategic Human Resource Management and Development, 2019 https://learning.oreilly.com/library/view/ (dostęp 16.12.2023).
Sirko S., Zarządzanie zasobami ludzkimi w zmieniającej się rzeczywistości – wybrane zagadnienia, ASzWoj, Warszawa (w druku).
Staniec I., Kalińska-Kula M., Internal employer branding as a way to improve employee engagement, “Problems and Perspectives in Management”, 2021 19(3), 33-45. doi: https://doi.org/10.21511/ppm.19(3).2021.04.
ŹRÓDŁA
SOURCES
Strona internetowa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/centra-rekrutacji/ (dostęp: 28.12.2023).
Opublikowane
2024-03-31
Dział
Artykuły recenzowane