Zadania Służby Więziennej na rzecz bezpieczeństwa państwa - kierunki zmian

  • Mateusz Lewandowski Zakład Karny w Płocku
Słowa kluczowe: Służba Więzienna, zadania, ochrona i obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, profilaktyka społeczna

Abstrakt

Służba Więzienna jest jedną z instytucji bezpieczeństwa państwa, odpowiedzialna za zapewnienie warunków do prawidłowego jego funkcjonowania. Obecnie jest ona w trakcie istotnych prze- kształceń, pierwszej od 1989 roku. Oczywiście większość zadań tak samo jak w przeszłości jest realizowanych wewnątrz jednostek penitencjarnych, jednak pojawiają się również nowe, które wymagają podejmowania działań w środowisku otwartym i większej współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Obecnie funkcjonariusze Służby Więziennej przejmują zadania realizowane w przeszłości przez firmy zewnętrzne m.in. związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa w urzędach obsługujących Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuraturę Krajową, zadania związane z obsługą systemu dozoru elektronicznego, a także coraz chętniej organizują oraz włączają się w kampanie społeczne, realizowane w ramach działalności profilaktycznej. Najogólniej szeroki zakres zadań realizowanych współcześnie przez Służbę Więzienną możemy podzielić na: zadania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, zadania o charakterze ochronnym i obronnym, zadania policyjne oraz o charakterze profilaktycznym. W niniejszym artykule podjęto próbę przedstawie- nia wszystkich zadań realizowanych przez Służbę Więzienną, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków ich zmian.

Opublikowane
2019-06-30
Dział
Artykuły recenzowane