• Tom 271 Nr 2 (2020)

  Redakcja naukowa numeru:
  dr Patryk Dobrzycki

  Temat przewodni numeru:  
  "Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa"

 • Tom 270 Nr 1 (2020)

  Redakcja naukowa numeru:
  dr Wojciech Sójka
  Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, Polska

  Temat przewodni numeru:  
  "Wybrane aspekty obrony i ochrony narodowej"

 • Tom 269 Nr 4 (2019)

  Redakcja naukowa numeru:
  dr hab. inż. Marian Kuliczkowski
  Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, Polska

  Temat przewodni numeru:  
  "Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce - wybrane problemy"

 • Tom 268 Nr 3 (2019)

  Redakcja naukowa numeru:
  prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler
  Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, Polska

  Temat przewodni numeru:
  "System Bezpieczeństwa Narodowego" 

 • Wydanie podwójne tom 266-267, nr 1-2
  2019

  W podwójnym numerze Wiedzy Obronnej vol. 266-267 no. 1-2 znajdują się artykuły naukowe z zakresu bezpieczeństwa miedzynarodowgo i narodowego, obrony narodowej oraz zarzadzania kryzysowego.

  Zachęcamy do lektury.

  Wiedza Obronna jest recenzowanym czasopismem naukowym ukazującym się od 1973 roku. Obecnie jest wydawana jako kwartalnik. W czasopiśmie publikowane są oryginalne prace z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz powiązanych z nimi dziedzin nauk społecznych i humanistycznych

 • Wydanie podwójne tom 264-265 nr 3-4
  2018

  W podwójnym numerze Wiedzy Obronnej vol. 264-265 no. 3-4 znajdują się artykuły naukowe z zakresu bezpieczeństwa miedzynarodowgo i narodowego, obrony narodowej oraz zarzadzania kryzysowego.

  Zachęcamy do lektury.

  Wiedza Obronna jest recenzowanym czasopismem naukowym ukazującym się od 1973 roku. Obecnie jest wydawana jako kwartalnik. W czasopiśmie publikowane są oryginalne prace z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz powiązanych z nimi dziedzin nauk społecznych i humanistycznych

 • Wydanie podwójne tom 262-263, nr 1-2
  2018

  W podwójnym numerze Wiedzy Obronnej vol. 262-263 no. 1-2 znajdują się artykuły naukowe z zakresu bezpieczeństwa miedzynarodowgo i narodowego, obrony narodowej oraz zarzadzania kryzysowego.

  Zachęcamy do lektury.

  Wiedza Obronna jest recenzowanym czasopismem naukowym ukazującym się od 1973 roku. Obecnie jest wydawana jako kwartalnik. W czasopiśmie publikowane są oryginalne prace z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz powiązanych z nimi dziedzin nauk społecznych i humanistycznych